Rynsztokowy język, pieniądze i chciwość. Polski rynek ma swojego Wilka, tyle hdy z Książęcej

🕓 18.06.2019
📂 Finanse
👁 168
🗨
Altus i Rockbridge - możliwe nieprawidłowości w funduszach

„Trzeba zmieniać też tę strategię... tę regulację dzielenia zleceń. No bo wiecie... Dzielić wówczas trzeba tam, gdzie jest success fee, nie? Czyli de facto: jak się nabyło ku... wa według 2, 1 LC Corpa, to trzeba było wpierd... ić całego i wyje... ać tego samego miesiąca przez fundusz, gdzie wydaje się być duże success fee. I zgarnąć ku... wa success fee” - mówił do odwiedzenia swoich podwładnych Jakub Ryba, stosunkowo niedawno wiceprezes Rockbridge TFI i były członek zarządu Altus TFI, dziś przebywający w areszcie.

Business Insider Polska od dłuższego czasu prowadzi śledztwo dziennikarskie dotyczące afery GetBacku i jej wątków pobocznych. dwudziestu czterech października opublikowaliśmy artykuł „Kiedy Ryba przechodzi do Rockbridge. Czyli o sposobach Altusa na zyski”, w którym na stronie spisaliśmy potencjalne nieprawidłowości w określaniu funduszami. Tekst, bazujący w jednoznacznym materiale dowodowym, komunikuje polskie społeczeństwo w ten sposób, że w Altusie i Rockbridge mogło dochodzić do naruszania przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz kilku rozporządzeń.

Po publikacji tegoż materiału do redakcji Business Insider Polska napłynęło kilkanaście informacji, w których czytamy, że opisane przez naszą firmę praktyki, od dawna mogą mieć miejsce na rynku kapitałowym i jak najszybciej należałoby uzdrowić system. Wiadomości otrzymaliśmy nie zaakceptować tylko od czytelników, ale też od samych zarządzających funduszami i analityków, jacy przyznają, że ujawnione poprzez nas nieprawidłowości, to wierzchołek góry lodowej.

Przez ostatnie dni natrafiliśmy na świeże tropy, pozyskaliśmy świeże informacje i nowy towar dowodowy, zarówno dotyczący draki GetBack, jak i do niej wątków pobocznych, w sytuacji których KNF prowadzi działanie administracyjne. Dziś kolejna odsłona opisywanej przeze mnie historii.

Success fee kluczem do zarobku… zarządzającego

Nowy materiał poglądowy, który pozyskaliśmy dzięki krańcowej naszej publikacji, prowadzi do odwiedzenia smutnej konstatacji, że niektóre podmioty w dziedzinie kapitałowym po Polsce są dławione przez bolesne patologie. Chciwość, brak poszanowania dla aktualnych przepisów prawa, a nareszcie brak etyki zawodowej jak i również kręgosłupa moralnego przeraża i bulwersuje.

Ponad godzinna rozmowa, której fragmenty przy formie transkrypcji poniżej publikujemy (całość nagrania udostępnimy po razie potrzeby organom ścigania), odbyła się we wrześniu 2017 roku. Udział po niej bierze pięć jednostek. Wśród nich jest Jakub Ryba (obecnie przebywający w areszcie), który przeszedł spośród zarządu Altus TFI do zarządu Rockbridge TFI (dawne BPH TFI). Gwoli przypomnienia: w ubiegłym roku Altus przejął BPH TFI za pomocą spółki celowej. Więcej na temat tej transakcji piszemy tutaj.

Foto: sprawozdanie inwestycyjne / Altus TFI

Na nagranym spotkaniu Jakub Ryba omawiał ze swoimi nowymi podwładnymi (pracownikami dawnego BPH TFI) m. in. zmiany, które chce wprowadzić w wariancie zarządzania funduszami. Wszystkie fragmenty rozmowy, cytowane w tymże artykule, przepisaliśmy z nagrania dosłownie, z zachowaniem oryginalnej składni. Imiona i nazwiska pozostałych parcypantów spotkania pozostaną w naszym artykule niejawne.

Pracownik nr 1: Jak na przykład wy alokujecie spółki? Jakim sposobem tym zarządzacie? (pyta przy kontekście zarządzania alokacją przy Altusie – red. ).

Jakub Ryba: Tak, żeby success fee zmaksymalizować.

Pracownik nr 1: Ok, innymi słowy nie ma znaczenia wielkość, jeżeli da się coś z tego wytrzepać.

Pracownik nr 2: Ale jeżeli jest tak, że maksymalizujesz success fee…

Pracownik nr 1: …to ktoś za to płaci. Inne fundusze za to płacą.

Jakub Ryba: Ale wam się liczy od performance’u (stopa zwrotu funduszu – red. ). Jak ty przyniosłeś… nie wiem… Wydaje się być 100 zł do podziału, nie? I twoje pomysły, to jest 70 złotych, to ch... j cię obchodzi na jakich funduszach? Z twojego punktu widzenia... Jeżeli ty przynosisz fajowy pomysł, to jedyne, jak chcesz, to żeby wówczas zostało kupione na kasa zapomogowa, który generuje success fee, tak?

Pracownik nr 2: No.

Jakub Ryba: Nieskomplikowane?

Pracownik nr 2: No zdaje się proste...

Przedstawiony fragment rozmowy tyczy się tzw. alokacji zleceń. 1 z zarządzających zapytał Jakuba Rybę, jakim sposobem w Altusie dobiera się spółki do odwiedzenia portfeli funduszy i alokuje zyski z tych transakcji. Jakub Ryba odpowiedział, hdy głównym kluczem alokacji jest maksymalizacja success fee. Nie ma znaczenia, że tego typu działanie odbywa się kosztem innych funduszy (np. tych, w których success fee nie występuje lub nie istnieje szans na swoim pobranie), a zatem także kosztem klientów. Najważniejsze, aby zarządzający zgarnął premię zbyt „fajny pomysł”.

W poprzednim artykule wyjaśnialiśmy, iż każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarabia na stałej a także zmiennej opłacie za administrowanie. Ta pierwsza pobierana wydaje się pomijając fakt, czy fundusz zyskuje, czy traci. Druga spośród kolei, czyli tzw. success fee (opłata za sukces) wpływa do kieszeni TFI, jeśli zarządzający zaspokoi określony warunek: np. pokona swój benchmark (np. indeks WIG), albo osiągnie stopę zwrotu wyższą od momentu ustalonego z góry poziomu (np. 10 proc. w objętości roku).

Więcej na temat opłatach w funduszach wolno przeczytać tutaj.

Powszechną praktyką na polskim rynku jest, iż TFI stosują obie owe opłaty łącznie. Dla przykładu: w funduszu Altus Akcji stała opłata wynosi trzech, 6 proc. rocznie (naliczana od aktywów netto), jednak dodatkowo towarzystwo może sprowadzić też tzw. success fee w wysokości 20 proc. wypracowanej nadwyżki ponad benchmark (portfel wzorcowy, czyli WIG). Warto przy tym wspominać, że opłata zmienna trzeba się wyłącznie TFI i zarządzającym aktywami.

Tymczasem opłatą stałą jeszcze do niedawna (od 21 października, czyli implementacji dyrektywy MIFIDII, towarzystwa teoretycznie nie potrafią już płacić tzw. kickbacków) towarzystwa musiały dzielić się z dystrybutorem swoich kasy, oddając mu nierzadko chociażby 70 proc. tego zarobku. Nie dziwi zatem, że krajowe TFI będą tak łase na success fee. Co ciekawe, jakim sposobem pokazują dane firmy Charakterystyki Online, najczęściej opłatę zmienną stosują i pobierają fundusze zamknięte (FIZ).

O jakich kwotach mówimy? Riposty na to pytanie poszukaliśmy w sprawozdaniach finansowych Altusa. Poniższe tabele pokazują, jak dużo pieniędzy Altus TFI a także Rockbridge TFI pozyskały np. w 2017 roku wraz z tytułu opłaty stałej i zmiennej.

Foto: sprawozdanie finansowe / Altus TFI

Poniższa grafika wskazuje z transportu wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków zarządu oraz kierujących Altus TFI, włączając w to tzw. plan motywacyjny.

Foto: sprawozdanie finansowe / Altus TFI

Już przy poprzedniej naszej publikacji zwracaliśmy uwagę, że success fee motywuje TFI do osiągania - zarówno w interesie klientów, jak i swoim - jak najlepszych rezultatów inwestycyjnych funduszy. Przynajmniej tak powszechnie się przyjmuje. Kłopot pojawia się jednak wówczas, gdy towarzystwo zaczyna woleć jedne fundusze kosztem drugich, a zatem nie dba o interes wszystkich swych klientów, czego jednoznacznie wymaga ustawa o funduszach oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r.

Standardem rynkowym jest, iż decyzje o alokacji do odwiedzenia portfeli funduszy podejmowane istnieją przed dokonaniem transakcji zarówno na akcjach, obligacjach, jak i również instrumentach pochodnych. Kwestie owe powinny regulować wewnętrzne funkcje. TFI powinny w wymienionych określić zasady alokacji umowy i obok obowiązku operowania w najlepiej pojętym biznesie klientów i funduszu, wyborem powinna być także zasada proporcjonalności.

Nagranie, jakim dysponujemy, wskazuje, że w Altusie i Rockbridge owe zasady mogły być nieco inaczej interpretowane:

Jakub Ryba: Trzeba zmienić także tę strategię... tę regulację dzielenia zleceń. No bo wiecie... Dzielić trzeba tam, gdzie jest success fee, nie? Czyli de facto: jak się nabyło w odniesieniu do... wa po 2, jednej LC Corpa, to powinno się było wpierd... ić kompletnego i wyje... ać tegoż samego dnia przez fundusz, gdzie jest duże success fee. I zgarnąć ku... wa success fee.

Na nagraniu mowa o ubiegłorocznej ofercie LC Corp. Wówczas Leszek Czarnecki sprzedawał 228, 4 mln (51 proc. ) akcji. W rynku zawarto łącznie 28 transakcji pakietowych, z których największa opiewała na 57 mln sztuk akcji (12, 7 proc., otóż jedna czwarta całej oferty). Stał za nią Altus TFI. W „pakietówkach” za akcje płacono 2, 1 złotych, podczas gdy tego miesiąca na zamknięciu kurs LC Corp wynosił 2, 57 zł (o 22 proc. więcej). Poza tym, zejście miliardera z pokładu LC Corp zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez rynek. W dniu rozliczenia transakcji, czyli 19 września, kurs skoczył o jedną trzecią do odwiedzenia 2, 74 zł.

Jakub Ryba na nagraniu wyjaśnia, że w zależności z korzystną ceną po „pakietówce” papiery LC Corp należało „przepuścić” przez fundusz, gdzie jest do nabycia success fee, naliczyć jak i również zgarnąć premię, a w następnej kolejności jeszcze tego samego poranka usunąć akcje deweloperskiej korporacji z funduszu.

Funduszowe perpetuum mobile, czyli FIZ-y żyłą złota

11 października minionego roku w wywiadzie dla „Parkietu” Jakub Ryba, jak świeżo upieczony wiceprezes Rockbridge TFI, zapowiadał zmiany przy przejętym towarzystwie. Zwłaszcza poinformował, że firma niebawem utworzy trzy nowe fundusze zamknięte. Obiecał też, że Rockbridge nie będzie powielał propozycji Altusa, lecz pójdzie swoją drogą, kierując się w wyższym stopniu w stronę rynków obcych. Zadeklarował też, że w zarządzaniu portfelami najważniejsza będzie jakość.

- Jeśli chodzi o tradycyjne produkty (mowa o funduszach otwartych FIO - red. ) do tej pory działające pod firmą BPH, położymy nacisk dzięki poprawę ich wyników. Naszym celem jest uplasowanie się w czołówce stóp zwrotu w każdej kategorii porównawczej, w której jesteśmy – zapowiadał Jakub Ryba w wywiadzie dla „Parkietu”. a mianowicie Trzeba zakasać rękawy jak i również wziąć się do roboty, żeby nadrobić zaległości – dodawał.

W sprawozdaniu zarządu z działalności stajnie kapitałowej Altus znajdujemy dane, że w 2017 roku kalendarzowego rzeczywiście Rockbridge utworzyło świeże fundusze zamknięte:

Foto: sprawozdanie finansowe / Altus TFI

Posiadane przeze mnie nagranie, którego transkrypcję oraz plik do odsłuchania poniżej publikujemy, twierdzi jednak, że publiczne deklaracje Jakuba Ryby w prasie nijak się miały do jego rzeczywistych zamiarów.

Autor: jdm6763
Kategoria
Top Aktualności Komentarze
Akcyza dla małych browarów na dół. Ceny piwa raczej nie zaakceptować spadną
Akcyza dla małych browarów ma zostać obniżona o pięćdziesiąt proc. Taki plan ma Ministerstwo Finansów, którego według ten krok ma uprościć funkcjonowanie aż 150 małym i średnim polskim browarom. Więcej…...
Agnecja Fitch wypowiada się na temat budżecie państwa na 2017 r.
Budżet państwa na rok 2017 w Polsce podpiera się na zbyt optymistycznych założeniach - stwierdził Fitch. - Choć sądzimy, że kryteria deficytu UE pozostają silną kotwicą na rzecz polityki fiskalnej, to…...
Afrykański pomór świń uderza przy Rosję. Miliardowe straty  Informacje
Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego jak i również Fitosanitarnego Rosji (Rossielchoznadzor) poinformowała o wykryciu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń. Wirus rozprzestrzenia się, an opłaty z tego tytułu obliczane są na…...
Afera GetBack. Leszek Balcerowicz pisze list ws. powiązań wraz z spółką
Prof. Leszek Balcerowicz po przesłanym nam liście odpiera zarzuty pojawiające się w bazie prawicowych tygodników, odnośnie do odwiedzenia jego bliskości z byłym prezesem GetBack oraz namawiania do kupna obligacji spółki. Poniżej…...
Adam Glapinski, prezes NBP, o wynikach polskiej gospodarki
- Polska od jakieś czasu pędzi jak lokomotywa, budząc zdumienie świata i analityków - powiedział podczas przemówienia inaugurującego Kongres 590 prezes NBP Adam Glapinski. Glapiński powołał się na dane GUS…...
8, 5 mln dol. łapówek za kontrakty w Indiach i Polsce? Są zarzuty wobec Alstomu  Informacje
Brytyjska spółka-córka francuskiego producenta pociągów i turbin Alstom posiadała zapłacić podczas sześciu lat ok. 8, 5 mln dolarów łapówek, by osiągnąć kontrakty przez hindusów, Polsce jak i również Tunezji…...
500 złotych na dziecko. BIG: Program pomoże spłacić długi  Pieniądze
500 plus także na pierwsze dziecko. Wydaje się decyzja komisji senackiej 300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie…...
5 spółek, na których masz możliwość zarobić w tym roku
Inwestor nie zaakceptować ma dziś łatwego egzystencji. Rekordowo niskie stopy procentowe ograniczają potencjał do zysku z obligacji. Tymczasem rynki akcji stają się coraz bardziej kapryśne, bo hossa w giełdach - napędzana stosunkowo…...
Nie znaleziono